Portal

Blog

Posted by admin On Czerwiec - 12 - 2017

Jednym z trudniejszych obszarów do prowadzenia robót montażowych, budowniczych czy renowatorskich są stare nekropolie miejskie. W większości wypadków wpis do rejestru zabytków dotyczy nie tylko pojedynczych budynków, ale cmentarza jako całości, wraz z całą topografią, roślinnością i ciągami komunikacyjnymi. W takim środowisku wszelkiego typu montaże lub demontaże kamiennych szczegółów nagrobków są nadzwyczaj uciążliwe. Pozostaje wybór sposobu wykonania takich prac – między zaangażowaniem paru robotników lub też zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia, typu dźwigi Drawsko. Przy ciasnocie, obniżonym polu manewru często najlepszym rozwiązaniem jest użycie niewielkiego dźwigu. Istotne jest żeby ten sprzęt był w stanie dojechać do obiektu demontażu najpoprawniej dostępną alejką, bez rozjeżdżania trawników oraz jakiejkolwiek innej roślinności. Dźwig ma obowiązek być na tyle zwrotny, aby mógł się poruszać po cmentarnych alejach nie demolując ich. Prócz tego musi posiadać stosowny zasięg ramienia do precyzyjnego manewrowania przy obiekcie. Przy takiej operacji potrzebna jest obecność i pomoc innych osób prócz samego operatora. Należy bowiem pamiętać, że w otoczeniu jest wiele innych cennych obiektów, jakich nie można w żaden sposób uszkodzić.

Related Posts

Comments are closed.