Portal

Blog

Posted by admin On Marzec - 19 - 2015

W nowo budowanych budynkach instalowana jest dzisiejsza instalacja elektryczna, dostosowana do przewodzenia energii rozmaitej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, lub też mieszkania posiadają w własnych ścianach instalacje stare, z wyeksploatowanych materiałów, kładzione wedle starych, nie wykorzystywanych dzisiaj rozwiązań. Wobec tego przeprowadzając remont takich budynków, największy nacisk podczas prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na pełnej przestrzeni mieszkania i współczesny osprzęt rodzaju gniazdka, jaki jest obecnie dostępny. Dawne instalacje nie przewidywały pobierania mocy przez tak dużą ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas ma obecnie. Nadmiernie znaczące obciążenia mogą być powodem zwarcia instalacji, co w wielu przypadkach doprowadza do pożaru. Aby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna pozyskać przed remontem wykaz sprzętu domowego, który będzie zainstalowany, w celu wzmocnienia instalacji w punktach jego zgrupowania. Takim szczególnym miejscem jest kuchnia, gdzie często niedostosowana do potrzeb instalacja elektryczna może wywoływać zwarcia, ze względu na dużą ilość sprzętów zasilanych prądem.

Related Posts

Comments are closed.