Portal

Blog

Posted by admin On Czerwiec - 12 - 2017

AdwokatNa pewno wszyscy z nas znakomicie wiedzą, że rozwód jest pierwszym krokiem do podziału majątku, do którego dosyć musi. W jaki sposób się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zwieńczeniu sprawy rozwodowej. Jeśli małżonkowie się porozumieją pomiędzy sobą, wtedy podział majątku, może pozostać dokonany u notariusza – sprawdź podział majątku Stargard. Absolutnie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. W owym czasie niestety nieodzowna jest interwencja sądu, który zadecyduje, w jaki sposób podzielić dobrobyt pomiędzy byłych małżonków. Rzecz jasna od razu należałoby dołożyć, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a w związku z tym wszelkiego rodzaju darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody i honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi w takim razie ulega przede wszystkim to, co wspólne, a w następstwie tego bezsprzecznie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty wspólnie nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek pozostaje podzielony.

Comments are closed.