Portal

Blog

Posted by admin On Styczeń - 30 - 2016

O polityce pisał już Arystoteles. Starożytni oraz średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Łatwo było głosić taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego można było piastować władzę, jednakowoż nie być politykiem, jeśli nie posiadało się stosownych cnót oraz nie funkcjonowało na korzyść swoich poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki zaczęły się zmieniać razem z demokratyzacją państw. Dzisiaj uważa się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy oraz sprawowanie władzy. Według jednych polityka polega na uzgadnianiu przeciwnych interesów – zobacz domenę historia polski. Miałaby to w związku z tym być sztuka kompromisów. Drudzy sugerują, oraz potwierdza to nadzwyczaj w wielu przypadkach rzeczywistość, że polityka to sztuka perswazji, to wszystkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko wygrało ze stanowiskiem przeciwnika. Ta druga objaśnienie wydaje się sporo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową i sferą życia familijnego, najważniejsza dyscyplina życia, a przynajmniej powinna być taka w ludowładczym państwie.

Related Posts

Comments are closed.