Portal

Blog

Posted by admin On Marzec - 20 - 2015

Temat pakamer to tak faktycznie temat rzeka, bo jest ich w istocie mnóstwo rodzajów. Wydaje się, że najważniejszy podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych bądź magazynów będących składnicami zmechanizowanymi lub również nie, ale to tak faktycznie tylko wierzchołek góry lodowej. Co w takim razie jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład centra logistyczne, która służą do gromadzenia towarów z przeróżnych źródeł oraz ich należytego rozdzielania, porządkowania i kompletowania – lubuskie centrum logistyczne. Do tego dochodzą na przykład magazyny transportowo-przeładunkowe, które są skonstruowane po to, aby magazynować towary jakie pozostały wyładowane z jakiegoś środka transportu i oczekują na przeładunek do innego. Wyróżnia się także tak zwane magazyny skupu które sprzyjają do przechowywania takich artykułów, jakie się skupuje. Do tego dochodzą magazyny zasobowe, czyli przechowując inwentarz dłuższy czas czy też składy zbytu, innymi słowy takie, które odbierają towary z przeróżnych zakładów przemysłowych i je sortują i dzielą oraz przekazuj dalej. Interesujące są też magazyny hurtowe, chyba w najwyższym stopniu nam znane, albowiem takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości artykułów.

Comments are closed.